سهم اپراتورهای موبایل از بازار اینترنت

همیشه تعداد مشترکین سهم بیشتر از بازار و بزرگتر بودن یکی از دغدغه‌های شرکت‌های بزرگ و رقیب بوده است، حال که این شرکت‌ها اپراتور های تلفن همراه کشورمان باشند که همواره از این طریق در حال بمباران تبلیغاتی هستند تا درصدی بیشتر از بازار کشور را آزان خود کنند. اما به راستی سهم اپراتورهای موبایل کشورمان از بازار چه میزان است؟

سهم اپراتورهای موبایل از بازار

سهم اپراتورهای موبایل از بازار اینترنت
سهم اپراتورهای موبایل از بازار اینترنت

وزارت ارتباطات به تازگی طی گزارشی تعداد مشترکان 3G و 4G اپراتورهای مختلف تلفن همراه را تفکیک و در  نهایت تعداد مشترکان اینترنت و سهم اپراتورهای موبایل را مورد اشاره قرار داده است. بر طبق گزارش وزارت ارتباطات اپراتور اول با 48% ایرانسل با 45% و رایتل با 7% سهم از بازار به ترتیب در رتبه‌های اول تا سوم قرار می‌گیرند.

همراه اول

بر این اساس اپراتور اول ارتباطی یا شرکت همراه اول بالغ بر 12میلیون و 814هزار مشترک 3Gو حدود 297 هزار مشترک 4G دارد که درمجموع تعداد مشترکان اینترنت این اپراتور به بیش از 13 میلیون و 111هزار مشترک می‌رسد.

تفکیک مشترکین 3G 4G همراه اول
تفکیک مشترکین 3G 4G همراه اول

ایرانسل

اپراتور دوم یا شرکت ایرانسل نیز در حوزه 3G حدود 10 میلیون و 468 هزار و 500 مشترک و در حوزه 4G حدود یک میلیون و 612 هزار مشترک دارد که در مجموع می‌توان تعداد مشترکان اینترنت این اپراتور را بالغ بر 12 میلیون و 80 هزار مشترک دانست.

تفکیک مشترکین 3G 4G ایرانسل

رایتل

اپراتور سوم یا رایتل نیز طبق آمار حدود یک میلیون و 979 هزار مشترک اینترنت دارد که البته در آمارهای ارائه شده صحبتی از مشترکان 4G رایتل به میان نیامده است.

نتیجه اینکه، در حوزه اینترنت موبایل اپراتور اول ارتباطی دارای تعداد بیشتری از مشترک بوده و در حوزه 4G تعداد مشترکان اپراتور دوم پیشی گرفته است.

شما از کدام اپراتور مخابراتی کشور استفاده می‌کنید؟ اگر دلیل خاصی برای انتخاب خود دارید لطفا آن را با دیگر خوانندگان شبکه مگ در میان بگذارید.

پاسخ خود را بنویسید

لطفا نظر خود را بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید